20 juni Netwerkbijeenkomst gemeente Helmond

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Gemeente Helmond, locatie volgt

Mensen die met een probleem bij de gemeente aankloppen, kampen vaak met andere, onderliggende vraagstukken. De gemeente Helmond werkt daarom met een vernieuwd ondersteuningsplan inclusief het digitaal platform OZOverbindzorg. Hiermee komt de volledige problematiek aan het licht. De inwoner houdt zelf de regie, doordat hij de inhoud van het plan bepaalt. Én omdat hij zelf en belangrijke betrokkenen kunnen meekijken in het plan. Tijdens deze netwerkmiddag staat de werkwijze met OZOverbindzorg centraal. 

Programma

13:15-13:30 Inloop

13:30-14:30 plenair – het verhaal van Helmond. Met onderwerpen als: ontstaan nieuwe werkwijze, de link met de transformatie, dilemma’s, impact op de werkers, huidige stand van zaken, etc.

14:30-15:30 Verdiepende workshop

Iedereen volgt één van de drie workshops, zodat een onderwerp de verdieping krijgt die het verdient. Mocht u meerdere onderwerpen relevant vinden, neem vooral een collega mee.

De gemeente Helmond richt zich op drie delen: brede uitvraag, regie en sturen op resultaten. Hiermee is onze werkwijze ‘rond’ voor alle aspecten in het sociaal domein.

  • Als u komt voor de techniek van de brede uitvraag en het werken in kleine stapjes kunt u deelnemen aan een rollenspel waarin u de uitvraag beleeft. Interessant voor: werkers in sociale (wijk)teams en hun managers.
  • Als u op zoek bent naar een regiesysteem kunt u naar een workshop waarin de werking van OZO verbindzorg wordt uitgelegd en geoefend. Hierin is ook aandacht voor de aansluiting bij andere systemen, zoals in Helmond de Suite. Interessant voor: betrokkenen bij ICT en informatievoorziening.
  • Als u wilt zien hoe u kunt sturen op resultaten. Resultaten op basis van informatie vanuit het primaire proces om vervolgens te benutten voor beleidsbepaling en opdrachtgeverschap. Deze workshop geeft zicht op de mogelijkheden van monitoring. Interessant voor: betrokkenen bij informatievoorziening en beleidsmedewerkers.

15:30-16:00 plenair afsluiten

Aanmelden?

Geïnteresseerden kunnen zich per mail aanmelden bij Lotte Schwerzel (l.schwerzel@helmond.nl).