Update Lerende evaluatie JZOJP 2020

Wat is er nodig om de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen? Die vraag is leidend in de Lerende evaluatie die het RIVM uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. Het RIVM deelt de voortgang met enige regelmaat met regionale en landelijke partijen. Zo kunnen partijen tussentijds bijsturen. Hieronder lees je over de belangrijkste inzichten van 2020. 

Pijler 1: Inzet in beeld

Op basis van documenten, interviews en vragenlijsten heeft het RIVM onderzocht wat er al gebeurt om de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te brengen. De resultaten zijn veelbelovend en wisselend van aard. Landelijke partijen besteden via HLA-tafels en via hun eigen initiatieven al veel aandacht aan JZOJP. Er is een wens om de beweging op de lange termijn te borgen, bijvoorbeeld door het een plek te geven in opleidingen. 

Op regionaal niveau gebeurt er ook al veel. Naast een grote verscheidenheid aan losse projecten zijn er tientallen netwerkwerkinitiatieven, waarin met meerdere partijen aan een of meer aspecten van JZOJP wordt gewerkt.

Pijler 2: Leerervaringen van COVID-19

Uit interviews met HLA-partners, regionale partners en experts zijn vier aangrijpingspunten voortgekomen om de beweging JZOJP verder te brengen:

Pijler 3: Trends die JZOJP ten goede komen

In 2020 is een begin gemaakt om een kernset van indicatoren samen te stellen die inzicht geeft in de trends die JZOJP verder kunnen brengen. Het RIVM ontwikkelt deze set met professionals en experts, op basis van een Delphi-methode. Het overzicht van de kernset volgt in de loop van 2021.

Deel deze pagina