Wijkverpleging

Om voor de wijkverpleging de Juiste Zorg op de Juiste Plek te kunnen bieden is samenwerking tussen organisaties essentieel. Wanneer er goed wordt samengewerkt, kunnen organisaties gemakkelijker en sneller een passende plek voor cliƫnten vinden. Ook draagt samenwerking bij aan tijdig verwijzen, waardoor zwaardere zorg voorkomen kan worden. Op deze pagina vind je tools, publicaties en praktijkvoorbeelden die je kunnen helpen om vorm te geven aan betere samenwerking binnen de wijkverpleging.

Thema
Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging

Het belang van goed samenwerken komt mede voort uit een toename van het aantal cliƫnten en arbeidsmarkttekorten. Samenwerking in de wijkverpleging komt tot uiting in herkenbare en aanspreekbare teams. Dit betekent dat cliƫnten, hun naasten, en zorgverleners in de eerste en tweede lijn weten waar ze terecht kunnen voor passende zorg. Lees meer over deze ambitie in de leidraad en het stappenplan hieronder. En bekijk tools, handige documenten en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen bij de uitvoering.

Thema
Onplanbare nachtzorg

Voor onplanbare nachtzorg moeten er altijd professionals bereikbaar en beschikbaarĀ zijn, terwijl relatief weinig clieĢˆntenĀ onverwacht nachtzorg nodig hebben. Daarom loont het om de onplanbare nachtzorg samen te organiseren. In het gezamenlijk kader hieronder lees je meer over deze ambitie. En bekijk tools, handige documenten en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen bij de uitvoering.

Thema
Innovatie

Innovatie is een belangrijke manier om de Juiste Zorg op de Juiste Plek te brengen in de wijkverpleging. Om de contractering van innovatieve oplossingen effectief te laten verlopen is samenwerking op regionaal niveau cruciaal. Het is immers niet de bedoeling dat een besparing op zorglasten bij de ene partij leidt tot meer lasten bij een andere partij.Ā Lees meer over regionale samenwerking bij innovatie hieronder. En bekijk tools, handige documenten en praktijkvoorbeelden die kunnen helpen bij de uitvoering.


Juiste Zorg op de Juiste Plek doen we samen
Stuur ons je handige hulpmiddelen

Werk je in de wijkverpleging aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek? EnĀ gebruik je tools die handig kunnen zijn voor anderen? Deel ze met ons, dan voegen wij ze toe aan deze pagina.

Upload je tool of publicatie
Deel deze pagina