Vervolgzorg regelen op de transferafdeling

Het kan lastig zijn om passende vervolgzorg voor patiënten te organiseren na ontslag uit het ziekenhuis. Transferafdelingen doen hun best om de juiste wijkverpleging of (tijdelijke) verpleeghuiszorg te regelen, maar dat lukt niet altijd. ZN en V&VN hebben samen een stappenplan en handreiking ontwikkeld die transferverpleegkundigen en zorgbemiddelaars kunnen gebruiken om tot goede vervolgzorg te komen.

Vaker hulp inschakelen van zorgverzekeraars en zorgkantoren

Zorgverzekeraars en zorgkantoren kunnen in veel gevallen nuttige hulp bieden bij het vinden van vervolgzorg. Toch wordt daar niet altijd gebruik van gemaakt. Met het stappenplan en de bijbehorende handreiking wordt het voor transferafdelingen duidelijker wanneer een casus beter overgedragen kan worden aan een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Ook wordt inzichtelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, welke afspraken er gemaakt moeten worden en wanneer opschaling aan de orde is. Zo kan sneller een goede plek worden gevonden voor de patiënt.

Het stappenplan en de handreiking vervolgzorg zijn ontwikkeld door ZN en V&VN, op basis van gesprekken met transferverpleegkundigen, zorgbemiddelaars en zorginkopers. 

Deel deze pagina