De negen principes voor een succesvolle strategie

Gezondheidsverschillen zijn hardnekkig en daardoor moeilijk op te lossen. Expertisecentrum Pharos beschrijft in deze publicatie negen principes voor een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen. De uitgave geeft ook inzicht in de voornaamste oorzaken en mechanismen van de gezondheidskloof.

Kijk voor meer informatie over deze publicatie op Pharos.nl.

Deel deze pagina